Sistemul automat de testare ST5 asigură controlul standului de probă prin intermediul unui calculator PC, permiţând verificarea şi reglarea pompelor de injecţie şi a variatoarelor automate de avans.

Caracteristici tehnice

 ST5 a fost proiectat şi realizat ca sistem deschis, această concepţie permiţând adaptarea noii tehnologii pe orice stand de probat echipamente de injecţie (ELECTROMECANICA OP Sinaia, MOTORPAL Cehoslovacia, STAR Ungaria, BOSCH Germania, HARTRIDGE Anglia, IMA Timişoara). Arhitectura software a sistemului permite un control total asupra operaţiilor de testare şi reglare a echipamentelor de injecţie şi a fost elaborată astfel încât să fie posibilă adăugarea de noi elemente de testare şi reglaj.

 Sistemul oferă următoarele funcţii de analiză şi verificare:

-măsurarea dinamică, automată, a defazajului unghiular al începutului de injecţie pentru fiecare secţiune a pompei de injecţie şi înregistrarea automată a valorilor în baza de date. Precizia de măsurare a defazajului unghiular este de 0,1°;

-controlul sistemului mecanic de măsurare a debitelor, cu selecţia numărului de rotaţii al axului de antrenare şi înscrierea valorilor debitelor (citite pe eprubete) în baza de date;

-măsurarea variaţiei unghiului de avans pentru pompele de injecţie rotative cu variator automat de avans încorporat şi trasarea diagramei unghi/turaţie. Precizia de măsurare a unghiului de avans este de 0,1°;

-trasarea diagramei unghi/turaţie pentru variatoarele automate de avans care echipează motoarele prevăzute cu pompe de injecţie în linie, cu o precizie de măsurare a unghiului de avans de 0,1°;

–  controlul turaţiei axului standului, de la tastatură,  cu o precizie de ± 1 rot/min;

–  vizualizarea în orice moment a fişei de reglaj corespunzătoare pompei de injecţie aflate în testare;

–  vizualizarea bazei de date referitoare la echipamentele testate anterior;

–  testarea automată a traductoarelor de măsurare care echipează standul;

–  etalonarea standului de probă;

–  asistenţă permanentă pentru orice operaţie în curs de desfăşurare;

–  tipărirea la imprimantă a unui buletin de verificare ce conţine:

  • tipul şi seria pompei de injecţie şi/sau variatorului automat de avans verificate pe standul de probă;
  • denumirea beneficiarului;
  • data şi ora efectuării operaţiilor de testare şi reglaj;
  • valorile de debit împreună cu turaţiile la care s-au efectuat probele de debit;
  • valorile defazajului unghiular al începutului de injecţie pentru fiecare secţiune a pompei;
  • diagrama unghi/turaţie pentru variatoarele automate de avans.

Componenţă:

Completul de livrare pentru ST5 include următoarele elemente:

–         sistem de calcul PC specializat prevăzut cu monitor color și tastatură;

–         sistem de achiziţie de date şi control al convertizorului de frecvenţă;

–         traductoare pentru măsurarea turaţiei şi a momentului de injecţie;

–         pachet de programe ST 5.x.

Toate cele afişate sunt cu titlu informativ şi pot fi modificate fără notificare prealabilă. Pentru variantele cele mai noi şi detalii concrete, vă rugăm să ne contactaţi.

Ultima actualizare: 01.06.2020