SISTEM COMPUTERIZAT PENTRU STANDUL DE PROBAT

 POMPE DE INJECȚIE

 

            Sistemul automat de testare ST4 asigură controlul standului de probă prin intermediul unui calculator PC, permițând verificarea și reglarea pompelor de injecție și a variatoarelor automate de avans.

 

                   1. Caracteristici tehnice

         

          ST4 a fost proiectat și realizat ca sistem deschis, această concepție permițând adaptarea noii tehnologii pe orice stand de probat echipamente de injecție (ELECTROMECANICA OP Sinaia, MOTORPAL Cehoslovacia, STAR Ungaria, BOSCH Germania, HARTRIDGE Anglia, IMA Timișoara). Arhitectura software a sistemului permite un control total asupra operațiilor de testare și reglare a echipamentelor de injecție și a fost elaborată astfel încât să fie posibilă adăugarea de noi elemente de testare și reglaj.

          Sistemul oferă următoarele funcții de analiză și verificare:

-măsurarea dinamică, automată, a defazajului unghiular al începutului de injecție pentru fiecare secțiune a pompei de injecție și înregistrarea automată a valorilor în baza de date. Precizia de măsurare a defazajului unghiular este de 0,1°;

-controlul sistemului mecanic de măsurare a debitelor, cu selecția numărului de rotații al axului de antrenare și înscrierea valorilor debitelor (citite pe eprubete) în baza de date;

-măsurarea variației unghiului de avans pentru pompele de injecție rotative cu variator automat de avans încorporat și trasarea diagramei unghi/turație. Precizia de măsurare a unghiului de avans este de 0,1°;

-trasarea diagramei unghi/turație pentru variatoarele automate de avans care echipează motoarele prevăzute cu pompe de injecție în linie, cu o precizie de măsurare a unghiului de avans de 0,1°;

-  controlul turației axului standului, de la tastatură,  cu o precizie de ± 1 rot/min;

-  vizualizarea în orice moment a fișei de reglaj corespunzătoare pompei de injecție aflate în testare;

-  vizualizarea bazei de date referitoare la echipamentele testate anterior;

-  testarea automată a traductoarelor de măsurare care echipează standul;

-  etalonarea standului de probă;

-  asistență permanentă pentru orice operație în curs de desfășurare;

-  tipărirea la imprimantă a unui buletin de verificare ce conține:

-  tipul și seria pompei de injecție și/sau variatorului automat de avans verificate pe standul de probă;

-  denumirea beneficiarului;

-  data și ora efectuării operațiilor de testare și reglaj;

-  valorile de debit împreună cu turațiile la care s-au efectuat probele de debit;

-  valorile defazajului unghiular al începutului de injecție pentru fiecare secțiune a pompei;

-  diagrama unghi/turație pentru variatoarele automate de avans.

 

Exemplu de buletin de verificare listat :

 

 

 

Componență :

 

          Completul de livrare pentru ST4 include următoarele elemente:

-         sistem de calcul PC specializat prevăzut cu monitor color, tastatură și imprimantă format A4 pentru tipărirea buletinului de verificare;

-         sistem de achiziție de date și control al convertizorului de frecvență;

-         traductoare pentru măsurarea turației și a momentului de injecție;

-         pachet de programe TMD 4.x.